If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đồ thị biểu diễn giới hạn vô cực

Vấn đề

Cho ba đồ thị A, B, và C. Các đường nét đứt là đường tiệm cận.
Đồ thị nào biểu diễn biểu thức sau đây:
limx1+h(x)=?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?