If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới hạn của hàm phân thức hữu tỉ tại vô cực

Vấn đề

Tìm limx5x3+2x27x4+3x.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?