If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tính thể tích bằng khối lập phương

Học cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật bằng các khối lập phương. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài Hỏi chúng mình thể tích của hình hộp chữ nhật này là bao nhiêu khối Br chúng ta không điểm lại nhé thể tích của một hình là lượng không gian mà vật đó chiếm và đề bài cũng đã cho chúng mình một hộp này được tính là một khối như vậy để biết được thể tích của hình này bằng bao nhiêu khối chúng mình sẽ chỉ cần điểm số khối vào đây thôi Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đến nhé chúng mình thấy một khối 2 khối 3 khối 4 khối 5 6 7 8 9 10 11 12 như vậy Ở đây chúng ta có tổng cộng là 12 khối chứng minh Việt 12 khối qua đây nhé và chúng mình sẽ kiểm tra đáp án anh chứng minh làm theo bằng ví dụ như ở ví dụ 2 này chúng mình cũng sẽ đến tương tự như ví dụ một thôi Tuy nhiên đây chúng ta thấy một số khối nằm đẳng dò các khối khác cho nhiệm vụ của chúng mình là phải hàng dù tất cả các khối ở đây ta có thể thấy hình hộp chữ nhật này có thể được chia thành hai hàng hàng trên chúng ta có thể quan sát được hết tất cả các khối trong khi đó hàng rồi chúng mình bị mất một phần như vậy để thuận tiện cho việc làm hơn chúng mình chỉ được đếm số khối có mặt trên rồi nhanh lên với hai là được chúng mình sẽ đến nhé ở hàng trên Chúng ta có một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười khối như vậy nhân hay lên xuống cả sẽ được tổng cộng 20 khối chúng mình kết 20 vào đây nhất kiểm tra kết quả nào có như vậy chúng ta có thể kết luận được rằng thể tích của hình hộp chữ nhật ở đây bóng 20 khối bây giờ chúng mình làm tiếp nhé ở ví dụ thứ ba này chúng mình cũng sẽ làm tương tự như thì số 2 thôi ở đây chúng ta có thể thấy hình hộp chữ nhật này được chia tháng 3 hàng và chỉ có hàng trên cùng là hàng mình có thể đếm được trong khi đó các hàng ở dưới bị che mất rồi như vậy để biết ở đây có bao nhiêu khối chúng ta sẽ đếm số khối chúng mình có thể nhìn thấy ở hàng trên cùng rồi nhầm nó với Ba nhé Ở đây chúng ta thấy ở hàng trên cùng chúng mình có 1 2 3 4 5 6 7 8 chúng ta có 8 khối lượng thành viên cùng nhân với 3 chúng ta sẽ có tổng cộng là 24 khối số mình Điền 24 vào đây và chúng mình kiểm tra đáp án thôi Ừ như vậy ta có thể thấy thể tích của hình hộp chữ nhật này sẽ vắng 24 khối