If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên

Vấn đề

Những biểu thức nào sau đây bằng với 4272 ?
Chọn 2 đáp án: