If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Lũy thừa với số mũ hữu tỉ (nâng cao)

Vấn đề

Những biểu thức nào sau đây bằng với x45 ?
Chọn tất cả đáp án đúng: