Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Nhân và chia lũy thừa (số mũ nguyên)

Vấn đề

Rút gọn biểu thức.
Viết lại biểu thức sau ở dạng an.
a13a6=