If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Mối quan hệ giữa lũy thừa và lôgarit

Vấn đề

Cho 4 điểm thuộc đồ thị hàm số y=bx.
Chỉ dựa vào 4 điểm đó, hãy tìm 4 điểm chắc chắn thuộc đồ thị hàm số y=logbx.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?