If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Vận dụng quy tắc đổi cơ số lôgarit

Vấn đề

Biểu thức nào dưới đây tương đương với biểu thức log2clogc2 ?
Chọn 1 đáp án: