If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập quy tắc tính lôgarit

Ôn tập về quy tắc tính lôgarit và cách áp dụng các quy tắc này để giải các bài toán.

Các quy tắc tính lôgarit

Quy tắc tính lôgarit của tíchlogb(MN)=logbM+logbN
Quy tắc tính lôgarit của thươnglogb(MN)=logbMlogbN
Quy tắc tính lôgarit của lũy thừalogbMp=plogbM
Quy tắc đổi cơ sốlogbM=logaMlogab
Bạn muốn học thêm về quy tắc tính lôgarit? Hãy xem video này.

Áp dụng quy tắc tính lôgarit để viết lại các biểu thức

Chúng ta có thể sử dụng quy tắc tính lôgarit để viết lại các biểu thức thành dạng tương đương.
Ví dụ: ta sử dụng quy tắc tính lôgarit của tích để viết lại log(2x) thành log2+logx. Vì biểu thức sau khi được viết lại dài hơn, ta gọi cách viết này là khai triển.
Một ví dụ khác, ta sử dụng quy tắc đổi cơ số để viết lại lnxln2 thành log2x. Vì biểu thức sau khi được viết lại ngắn hơn, ta gọi cách viết này là rút gọn.
Bài 1
Khai triển biểu thức log2(3a).

Bạn muốn thử làm thêm những bài tập tương tự? Hãy xem bài tập thực hành này.

Tính lôgarit với máy tính

Máy tính thường chỉ tính log (với cơ số 10) và ln (với cơ số e).
Giả sử chúng ta cần tính log27. Ta có thể sử dụng quy tắc đổi cơ số để viết lại lôgarit thành ln7ln2 và sau đó dùng máy tính để tính:
log27=ln7ln22,807
Bài 1
Tính log320.
Làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bạn muốn làm thêm những bài tập tương tự? Hãy xem bài tập thực hành này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.