If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập quy tắc tính lôgarit

Ôn tập về quy tắc tính lôgarit và cách áp dụng các quy tắc này để giải các bài toán.

Các quy tắc tính lôgarit

Quy tắc tính lôgarit của tíchlog, start base, b, end base, left parenthesis, M, N, right parenthesis, equals, log, start base, b, end base, M, plus, log, start base, b, end base, N
Quy tắc tính lôgarit của thươnglog, start base, b, end base, left parenthesis, start fraction, M, divided by, N, end fraction, right parenthesis, equals, log, start base, b, end base, M, minus, log, start base, b, end base, N
Quy tắc tính lôgarit của lũy thừalog, start base, b, end base, M, start superscript, p, end superscript, equals, p, log, start base, b, end base, M
Quy tắc đổi cơ sốlog, start base, b, end base, M, equals, start fraction, log, start base, a, end base, M, divided by, log, start base, a, end base, b, end fraction
Bạn muốn học thêm về quy tắc tính lôgarit? Hãy xem video này.

Áp dụng quy tắc tính lôgarit để viết lại các biểu thức

Chúng ta có thể sử dụng quy tắc tính lôgarit để viết lại các biểu thức thành dạng tương đương.
Ví dụ: ta sử dụng quy tắc tính lôgarit của tích để viết lại log, left parenthesis, 2, x, right parenthesis thành log, 2, plus, log, x. Vì biểu thức sau khi được viết lại dài hơn, ta gọi cách viết này là khai triển.
Một ví dụ khác, ta sử dụng quy tắc đổi cơ số để viết lại start fraction, natural log, x, divided by, natural log, 2, end fraction thành log, start base, 2, end base, x. Vì biểu thức sau khi được viết lại ngắn hơn, ta gọi cách viết này là rút gọn.
Bài 1
  • Hiện tại
Khai triển biểu thức log, start base, 2, end base, left parenthesis, 3, a, right parenthesis.

Bạn muốn thử làm thêm những bài tập tương tự? Hãy xem bài tập thực hành này.

Tính lôgarit với máy tính

Máy tính thường chỉ tính log (với cơ số 10) và natural log (với cơ số e).
Giả sử chúng ta cần tính log, start base, 2, end base, 7. Ta có thể sử dụng quy tắc đổi cơ số để viết lại lôgarit thành start fraction, natural log, 7, divided by, natural log, 2, end fraction và sau đó dùng máy tính để tính:
log27=ln7ln22,807\begin{aligned} \log_27&=\dfrac{\ln7}{\ln2} \\\\ &\approx 2{,}807 \end{aligned}
Bài 1
  • Hiện tại
Tính log, start base, 3, end base, 20.
Làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Bạn muốn làm thêm những bài tập tương tự? Hãy xem bài tập thực hành này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.