If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giá trị ban đầu & cơ số trong hàm số mũ

Trong hàm số mũ có dạng f(x) = a*b^x, giá trị ban đầu là giá trị f(0), hoặc chính là "a". Cơ số là sự thay đổi của hàm số mũ, chính là "b". Ví dụ hàm số f(x) = 2*3^x, có giá trị ban đầu là 2 và cơ số là 3.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video