If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân biệt hàm số mũ và hàm số bậc nhất

Với hàm số bậc nhất, khi giá trị x tăng thêm một số lượng không đổi, hai giá trị y mới và cũ có hiệu không đổi. Trong trường hợp đó là hàm số mũ, hai giá trị y mới và cũ có tỉ số không đổi.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video