Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Giới thiệu về hàm số mũ

Hàm mũ biểu thị mối quan hệ giữa biến số và giá trị của hàm số, trong đó chúng ta sử dụng phép nhân để có được một giá trị hàm số nhất định. Giá trị hàm số mũ có thể tăng hoặc giảm rất nhanh. Hàm số mũ thường được sử dụng để mô hình hóa các yếu tố trong đời sống, chẳng hạn như dân số, chất phóng xạ và lãi suất kép. Được tạo bởi Sal KhanCK-12 Foundation.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video