Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Đạo hàm của 𝑒ˣ

Đạo hàm của 𝑒ˣ chính là 𝑒ˣ. Đây là một tính chất đặc biệt của hàm số mũ, có cơ số là số 𝑒, giúp ta thực hiện các bài tập về hàm số mũ.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video