If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán thực tiễn liên quan đến biểu thức hàm số mũ

Vấn đề

Bạn Nam kiếm được 24 000 đô la trong năm đầu tiên làm phiên dịch viên. Mỗi năm, mức lương của bạn ấy tăng 3,5%.
Viết hàm số S(t) biểu diễn mức lương của bạn Nam vào thời điểm t năm sau khi bạn ấy bắt đầu làm phiên dịch viên.
S(t)=