Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Định lý Pythagore trong không gian

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Mỗi mặt cắt dọc của hình lăng trụ dưới đây là một hình tam giác cân.
Tính chiều cao h của đáy hình lăng trụ.
Đơn vị đo: cm. Làm tròn kết quả đến đến hàng phần mười.
Chiều cao của đáy hình lăng trụ là
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
cm.