If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Xác suất của các biến cố độc lập

Vấn đề

Trung đang thực hiện sút phạt. Kết quả sút phạt của những lần trước không ảnh hưởng đến xác suất thành công của lần sút tiếp theo. Xác suất sút phạt thành công của Trung là 88%.
Hỏi xác suất Trung ghi bàn trong tất cả 9 lần sút phạt là bao nhiêu?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?