If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giá trị ban đầu & cơ số trong hàm số mũ

Trong hàm số mũ có dạng f(x) = a*b^x, giá trị ban đầu là giá trị f(0), hoặc chính là "a". Cơ số là sự thay đổi của hàm số mũ, chính là "b". Ví dụ hàm số f(x) = 2*3^x, có giá trị ban đầu là 2 và cơ số là 3.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video