If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về hàm số mũ

Hàm mũ biểu thị mối quan hệ giữa biến số và giá trị của hàm số, trong đó chúng ta sử dụng phép nhân để có được một giá trị hàm số nhất định. Giá trị hàm số mũ có thể tăng hoặc giảm rất nhanh. Hàm số mũ thường được sử dụng để mô hình hóa các yếu tố trong đời sống, chẳng hạn như dân số, chất phóng xạ và lãi suất kép. Được tạo bởi Sal KhanCK-12 Foundation.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video