If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân biệt hàm số mũ và hàm số bậc nhất (bài toán thực tiễn)

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Bảng dưới đây thống kê số lượng cành cây trên một cái cây lớn từ năm 2000.
Hàm số nào biểu diễn đúng nhất mối quan hệ giữa hai đại lượng?
Thời gian (năm)Số lượng cành cây
016
223
433
648
869
1099
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?