If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân biệt hàm số mũ và hàm số bậc nhất

Vấn đề

x0123
y5101520
Điền vào chỗ trống:
Bảng trên biểu diễn một
vì mỗi giá trị y đứng sau lớn hơn/nhỏ hơn giá trị đứng đằng trước
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?