If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 2: Cấp số cộng

Tìm công thức truy hồi dựa vào công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng và ngược lại

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

{g1=51gn=gn1+2
Tìm công thức số hạng tổng quát của gn.
gn=
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?