If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 2: Cấp số cộng

Viết hệ thức truy hồi của cấp số cộng

Học cách tìm công thức truy hồi cho các cấp số cộng. Ví dụ, tìm công thức truy hồi cho dãy số 3, 5, 7,...
Trước khi bắt đầu bài học này, hãy chắc chắn rằng bạn đã nắm vững kiến thức cơ bản về cấp số cộng.

Công thức truy hồi

Công thức truy hồi cho chúng ta hai thông tin:
 1. Số hạng đầu của dãy số
 2. Quy tắc để tìm một số hạng bất kỳ trong dãy số bằng số hạng đứng ngay trước nó
Dưới đây là công thức truy hồi của dãy số 3,5,7, và ý nghĩa của từng phần.
{a1=3số hạng đầu là 3an=an1+2số hạng sau bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng thêm 2
Trong công thức trên, n là một số tự nhiên khác 0 và là thứ tự của một số hạng bất kỳ trong dãy số, an là số hạng đứng thứ n. Điều này nghĩa là, a1 là số hạng đầu của dãy số và an1 là số hạng đứng ngay trước số hạng đứng thứ n.
Ví dụ, để tìm số hạng đứng thứ năm, chúng ta cần viết ra từng số hạng của dãy số.
an=an  1+2
a1=3
a2=a1+2=3+2=5
a3=a2+2=5+2=7
a4=a3+2=7+2=9
a5=a4+2=9+2=11
Như vậy, công thức này cũng cho ta dãy số 3,5,7,

Bài tập vận dụng

1) Tìm b4 trong dãy số cho bằng công thức truy hồi sau {b1=5bn=bn1+9
b4=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Viết công thức truy hồi

Giả sử, chúng ta muốn viết công thức truy hồi của cấp số cộng 5,8,11,
Công thức truy hồi cần thể hiện hai điều sau:
 • Số hạng đầu (5)
 • Quy tắc để tìm một số hạng bất kỳ trong dãy số bằng số hạng đứng ngay trước nó (là "cộng thêm 3")
Vì vậy, công thức truy hồi của dãy số này sẽ là:
{c1=5cn=cn1+3

Bài tập vận dụng

2) Công thức truy hồi cho dãy số 12,7,2, là gì?
Chọn 1 đáp án:

3) Tìm số còn thiếu trong công thức truy hồi của dãy số 2,8,14,...
{e1=Aen=en1+B
A=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
B=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

4) Tìm số còn thiếu trong công thức truy hồi của dãy số 1,4,7,.
{f1=Afn=fn1+B
A=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
B=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Câu hỏi tư duy

5) Dưới đây là công thức truy hồi chung cho các cấp số cộng.
{g1=Agn=gn1+B
Công sai của cấp số cộng là gì?
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.