If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đạo hàm cấp hai

Ôn tập kiến thức về đạo hàm cấp hai.

Đạo hàm cấp hai là gì?

Đạo hàm cấp hai của một hàm số được hiểu đơn giản là lấy đạo hàm của đạo hàm của hàm số đó.
Ví dụ, xét hàm số f(x)=x3+2x2. Đạo hàm cấp một f(x)=3x2+4x. Để tìm đạo hàm cấp hai, f, chúng ta cần lấy đạo hàm f. Sau khi đạo hàm, chúng ta thu được f(x)=6x+4.
Tìm hiểu thêm về đạo hàm cấp hai tại video này.

Ký hiệu cho đạo hàm cấp hai

Ký hiệu Lagrange cho đạo hàm cấp hai là f.
Ký hiệu của Leibniz cho đạo hàm cấp hai là d2ydx2. Ví dụ, ký hiệu của Leibniz cho đạo hàm cấp hai của x3+2x2d2dx2(x3+2x2).

Bài tập vận dụng

Bài 1
Cho hàm số f(x)=2cos(x2)
f(x)=?
Chọn 1 đáp án:

Bài 2
Tìm (103x3)=?
Chọn 1 đáp án:

Bạn muốn làm các bài tập tương tự? Hãy xem bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.