Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Biểu diễn tổng của hai vectơ (quy tắc ba điểm)

Vấn đề

Cho hai vectơ ab.
Chọn hình vẽ biểu diễn phép cộng vectơ a+b=c một cách chính xác.
Chọn 1 đáp án: