If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Biểu diễn tổng của hai vectơ (quy tắc ba điểm)

Vấn đề

Cho hai vectơ ab.
Chọn hình vẽ biểu diễn phép cộng vectơ a+b=c một cách chính xác.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?