If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Biểu diễn lực bằng vectơ

Các vectơ có thể biểu diễn cho các đại lượng trong thực tế mà có cả độ lớn và hướng. Lực là một trong các đại lượng như vậy. Ta cần phải chú ý đến cả độ lớn (hoặc cường độ) và hướng tác dụng của lực. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video