Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Giải thích các mệnh đề về vectơ

Các đại lượng vectơ có cả độ lớn và hướng. Trong bài này, chúng ta phân tích ý nghĩa các phát biểu toán học về hai đại lượng vectơ biểu diễn cho các đại lượng trong thực tế. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video