If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán thực tiễn tính xác suất bằng tổ hợp: hội nghị

Chúng ta có thể sử dụng công thức tổ hợp (khi thứ tự không quan trọng) để tìm xác suất một người nào đó được đưa vào nhóm được chọn ngẫu nhiên từ một nhóm lớn hơn. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video