If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tính xác suất bằng chỉnh hợp và tổ hợp

Vấn đề

Tất cả các quân bài trong bộ bài tú lơ khơ 52 lá đều không trùng nhau và thuộc 1 trong 4 chất:
  • 13 quân cơ
  • 13 quân rô
  • 13 quân bích
  • 13 quân tép
Loan rút ra ngẫu nhiên 4 quân bài và không có quân bài nào được rút hai lần.
Hỏi xác suất để Loan rút được 2 quân cơ và 2 quân rô (theo thứ tự bất kỳ) là bao nhiêu?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?