If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tìm hiểu tại sao mẫu của công thức tính phương sai hiệu chỉnh của mẫu số liệu là n-1

Video phân biệt số trung bình của tổng thể với số trung bình của mẫu số liệu, phương sai của tổng thể và phương sai của mẫu số liệu. Từ đó, tìm hiểu tại sao trong thực tế, phương sai của mẫu số liệu thường được tính bằng công thức phương sai hiệu chỉnh. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video