If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Độ lệch chuẩn của một mẫu số liệu

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Mẫu số liệu sau đây cho biết mức lương hàng năm (đơn vị: nghìn đô la) của 4 huấn luyện viên đội cổ vũ thuộc một trường trung học.
41;46;52;49
Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu này.
Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?