If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán thực tiễn về trung vị và khoảng biến thiên

Vấn đề

Mẫu số liệu bao gồm số cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (hay còn gọi là ace) của 7 vận động viên trong một mùa giải bóng chuyền có trung vị là 5, khoảng biến thiên là 4.
Xác định xem phát biểu sau là đúng, sai hay không đủ thông tin để khẳng định:
Không vận động viên nào được thống kê trong mẫu số liệu có nhiều hơn 8 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?