If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tìm hiểu về mức độ phân tán và độ lệch chuẩn

Tìm hiểu xem tại sao mẫu số liệu có độ lệch chuẩn lớn hơn thì mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu đó sẽ cao hơn.

Giới thiệu khái niệm độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn là số đặc trưng đo mức độ phân tán so với số trung bình cộng của mẫu số liệu thống kê có cùng đơn vị đo. Khi hai mẫu số liệu thống kê có cùng đơn vị đo và có số trung bình cộng bằng nhau (hoặc xấp xỉ nhau), mẫu số liệu nào có độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì mức độ phân tán (so với số trung bình cộng) của các số liệu trong mẫu đó sẽ thấp hơn.
Ví dụ: Mẫu số liệu được kí hiệu bằng màu xanh dương ở dưới có độ lệch chuẩn (s) lớn hơn mẫu số liệu được kí hiệu bằng màu xanh lá ở trên:
Cần nhớ, độ lệch chuẩn không thể là giá trị âm. Độ lệch chuẩn càng gần 0 thì các số liệu càng có xu hướng gần với số trung bình cộng (được biểu diễn bằng đường thẳng nét đứt). Các số liệu càng phân bố xa số trung bình cộng thì độ lệch chuẩn càng lớn.

Vận dụng kiến thức

Mẫu số liệu nào dưới đây có độ lệch chuẩn lớn hơn?
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.