If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập: Độ lệch chuẩn

Trả lời sáu câu hỏi để nắm vững hơn kiến thức về độ lệch chuẩn.

Giới thiệu

Các câu hỏi dưới đây sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về độ lệch chuẩn và công thức tính độ lệch chuẩn.
Không giống như hầu hết các câu hỏi trên Khan Academy, một số câu hỏi dưới đây không được chấm bằng máy tính. Bạn sẽ học được nhiều nhất khi cố gắng tự trả lời từng câu hỏi trước khi nhấn vào nút "Giải thích".

Công thức (dùng để tham khảo)

Công thức tính độ lệch chuẩn (s):
s=|xx¯|2n
Trong đó, là kí hiệu tổng, x là số liệu trong mẫu, x¯ là số trung bình cộng của mẫu, n là số các số liệu trong mẫu.

Câu 1

Cho mẫu số liệu {1;4;7;2;6}.
Độ lệch chuẩn thay đổi như thế nào khi thay 7 bằng 12?
Chọn 1 đáp án:

Làm thế nào để suy ra kết quả này từ công thức tính độ lệch chuẩn?

Câu 2

Ta có thể tạo một mẫu số liệu có 4 số liệu và có độ lệch chuẩn bằng 0 không?
Chọn 1 đáp án:

Nếu có thể, hãy thử nhé! Bạn có thể tạo ra hai mẫu số liệu khác nhau đáp ứng yêu cầu trên không? Ba mẫu số liệu thì sao?

Câu 3

Độ lệch chuẩn có thể là một giá trị âm không?
Chọn 1 đáp án:

Tại sao? Gợi ý: Hãy nghiên cứu công thức.

Câu 4

Độ lệch chuẩn là số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu.
Bạn nghĩ từ độ lệch (tiếng Anh: deviation) ở đây có nghĩa là gì?

Câu 5

Dưới đây là công thức tính độ lệch chuẩn và độ lệch tuyệt đối trung bình, là hai số đặc trưng đo mức độ phân tán:
độ lệch chuẩn=|xx¯|2n
độ lệch tuyệt đối trung bình=|xx¯|n
Đâu là điểm giống và khác giữa hai công thức?

Câu 6

Đây là công thức mà ta đã sử dụng để tính độ lệch chuẩn:
|xx¯|2n
Đây là công thức mà các chuyên viên thống kê sử dụng:
(xx¯)2n
Hai công thức này có tương đương nhau không?
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.