If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tập hợp con của không gian mẫu

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Ánh và Châm chơi trò chơi với với túi đựng 1 viên bi đen và 1 viên bi trắng. Hai bạn sẽ chọn ngẫu nhiên một viên bi trong túi ba lần. Sau mỗi lần chọn, mỗi bạn sẽ ghi nhớ viên bi được lấy ra rồi bỏ lại vào trong túi.
Ánh cho rằng xác suất lấy được viên bi đen trong lần chọn đầu tiên và lần chọn thứ ba lớn hơn xác suất lấy được viên bi đen trong lần chọn đầu tiên và viên bi trắng trong lần chọn thứ ba. Châm không đồng ý. Bạn ấy cho rằng hai xác suất là bằng nhau.
Không gian mẫu bao gồm các kết quả có thể xảy ra được liệt kê bên dưới. Đ đại diện cho viên bi đen và T đại diện cho viên bi trắng.
Hỏi ai đúng, Ánh hay Châm?
Chọn 1 đáp án:
ĐĐĐĐTĐTTĐTĐT
ĐĐTTĐĐĐTTTTT
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?