Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng là khoảng cách ngắn nhất giữa điểm đó và một điểm bất kỳ trên đường thẳng đó. Ta có thể tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng bằng nhiều cách khác nhau như sử dụng phương trình đường thẳng và Định lý Pythagore. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video