If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 9

Bài học 5: Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển

So sánh xác suất

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Vân bị vu khống là đã giúp một con đười ươi trốn thoát khỏi sở thú. Xác suất tuyên án của tòa án như sau:
P(Có tội)=0,25
P(Vô tội)=55%
P(Xem xét lại)=15
Sắp xếp các biến cố sau theo thứ tự từ ít khả năng xảy ra nhất đến nhiều khả năng xảy ra nhất:
1