If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 9

Bài học 5: Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển

Tính xác suất bằng chỉnh hợp và tổ hợp

Vấn đề

Tất cả các quân bài trong bộ bài tú lơ khơ 52 lá đều không trùng nhau và thuộc 1 trong 4 chất:
  • 13 quân cơ
  • 13 quân rô
  • 13 quân bích
  • 13 quân tép
Loan rút ra ngẫu nhiên 4 quân bài và không có quân bài nào được rút hai lần.
Hỏi xác suất để Loan rút được 2 quân cơ và 2 quân rô (theo thứ tự bất kỳ) là bao nhiêu?
Chọn 1 đáp án: