If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 9

Bài học 5: Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển

Một số bài toán tính xác suất đơn giản

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Giao sẽ gọi ngẫu nhiên cho một người trong danh bạ. Anh có tổng cộng 30 số điện thoại trong danh bạ. Trong đó, 16 số điện thoại là của những người anh gặp ở trường.
Tính P(Giao gọi cho một người anh gặp ở trường).
Nếu cần thiết, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1/2 hoặc 6/10
  • một phân số có tử lớn hơn mẫu, ví dụ như 10/7 hoặc 14/8
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • một phần trăm, như 12,34%