Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 9

Bài học 2: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm

Giới thiệu về thống kê: số trung bình, trung vị, mốt

Giá trị trung bình (số trung bình) của một mẫu số liệu được tính bằng cách cộng tất cả các số trong mẫu số liệu rồi chia cho số các số liệu. Trung vị là giá trị nằm ở giữa mẫu số liệu khi mẫu số liệu được sắp xếp từ số nhỏ nhất đến số lớn nhất. Mốt là giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu số liệu. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video