Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 9

Bài học 2: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm

Chọn số đặc trưng đo xu thế trung tâm "thích hợp nhất"

Số trung bình cộng và trung vị đều được sử dụng để đo "xu thế trung tâm" trong một mẫu số liệu. Mục đích của chúng là để xác định giá trị "đại diện" của mẫu số liệu. Số trung bình cộng được sử dụng phổ biến hơn, nhưng trong một vài trường hợp trung vị được ưu tiên.

Phần 1: Số trung bình cộng

Trong trận đấu gần đây nhất, 6 thành viên của một đội golf đạt được số điểm như sau:
70,72,74,76,80,114
Bài a
Tính số điểm trung bình.
số trung bình cộng =
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bài b
Nhận định nào sau đây về số trung bình cộng là đúng?
Chọn 1 đáp án:

Phần 2: Trung vị

Bài a
Tìm trung vị.
Lưu ý, các điểm số bao gồm: 70;72;74;76;80;114.
trung vị =
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bài b
Nhận định nào sau đây về trung vị là đúng?
Chọn 1 đáp án:

Phần 3: Chọn số đặc trưng đo xu thế trung tâm "thích hợp nhất"

Số đặc trưng đo xu thế trung tâm nào mô tả tốt nhất điểm số của đội golf?
Lưu ý, các điểm số bao gồm: 70;72;74;76;80;114.
mô tả tốt hơn điểm số của đội golf bởi vì
cao hơn hầu hết tất cả các điểm số khác trong mẫu số liệu.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.