Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 9

Bài học 3: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm

Khoảng biến thiên và giá trị tầm trung

Khoảng biến thiên là hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Giá trị tầm trung là giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Khoảng biến thiên là số đo mức độ phân tán còn giá trị tầm trung là số đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu. Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video