Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 9

Bài học 3: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm

Khoảng tứ phân vị

Khoảng tứ phân vị là một đại lượng cho biết mức độ phân tán của 50% số liệu chính giữa của mẫu số liệu đã sắp xếp theo thứ tự không giảm. Để tìm khoảng tứ phân vị, đầu tiên, ta cần tìm trung vị của nửa dãy phía dưới và trung vị của nửa dãy phía trên, hay tứ phân vị thứ nhất (Q1) và tứ phân vị thứ ba (Q3). Khoảng tứ phân vị là hiệu của Q3 và Q1.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video