Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 9

Bài học 3: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm

Độ lệch chuẩn của một mẫu số liệu

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Mẫu số liệu sau đây cho biết mức lương hàng năm (đơn vị: nghìn đô la) của 4 huấn luyện viên đội cổ vũ thuộc một trường trung học.
41;46;52;49
Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu này.
Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi