Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 9

Bài học 3: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm

Độ lệch chuẩn của mẫu (dựa trên công thức phương sai hiệu chỉnh)

Vấn đề

Một giáo viên đo cân nặng cặp sách (theo ki-lô-gam) của 4 học sinh. Kết quả như sau:
5,7,9,11
Số cân nặng trung bình là x¯=8 kg.
Đâu là phép tính tìm độ lệch chuẩn đúng?
Chọn 1 đáp án: