Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 9

Bài học 3: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm

Bài toán thực tiễn về trung vị và khoảng biến thiên

Vấn đề

Mẫu số liệu bao gồm số cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (hay còn gọi là ace) của 7 vận động viên trong một mùa giải bóng chuyền có trung vị là 5, khoảng biến thiên là 4.
Xác định xem phát biểu sau là đúng, sai hay không đủ thông tin để khẳng định:
Không vận động viên nào được thống kê trong mẫu số liệu có nhiều hơn 8 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp.
Chọn 1 đáp án: