Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Không gian mẫu của công việc được thực hiện với hai hành động trở lên

Vấn đề

Harry có thể đi đến Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts và trở về bằng 3 cách khác nhau: Tàu tốc hành Hogwarts, ô tô bay hoặc Xe đò Hiệp sĩ. Bạn ấy quyết định chọn ngẫu nhiên phương thức di chuyển đến và đi từ Hogwarts trong năm nay.
Bảng nào trong số các bảng sau liệt kê tất cả các cách khác nhau để Harry có thể đến Hogwarts và quay lại? (Mỗi hàng đại diện cho một kết quả.)
Chọn tất cả đáp án đúng:
Bảng A:
Đến HogwartsRời Hogwarts
Xe đò Hiệp sĩXe đò Hiệp sĩ
Xe đò Hiệp sĩÔ tô bay
Xe đò Hiệp sĩTàu tốc hành Hogwarts
Ô tô bayXe đò Hiệp sĩ
Ô tô bayÔ tô bay
Ô tô bayTàu tốc hành Hogwarts
Tàu tốc hành HogwartsXe đò Hiệp sĩ
Tàu tốc hành HogwartsÔ tô bay
Tàu tốc hành HogwartsTàu tốc hành Hogwarts
Bảng B:
Đến HogwartsRời Hogwarts
Xe đò Hiệp sĩTàu tốc hành Hogwarts
Ô tô bayÔ tô bay
Tàu tốc hành HogwartsXe đò Hiệp sĩ
Xe đò Hiệp sĩXe đò Hiệp sĩ
Ô tô bayTàu tốc hành Hogwarts
Tàu tốc hành HogwartsÔ tô bay
Xe đò Hiệp sĩÔ tô bay
Ô tô bayXe đò Hiệp sĩ
Tàu tốc hành HogwartsTàu tốc hành Hogwarts