If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán thực tiễn liên quan đến giải tam giác (không phải tam giác vuông)

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Nữ hoàng của tộc người tí hon muốn xây một đường hầm giữa hai thành phố Yram và Haras.
Để tính toán chiều dài của đường hầm, đầu tiên nữ hoàng đi thẳng 7,0 km từ Yram đến vị trí mà bà có thể nhìn thấy cả hai thành phố. Từ vị trí đó, bà đo được góc giữa con đường nối hai thành phố với vị trí bà đang đứng là 29°. Cuối cùng, bà đi thẳng 6,0 km đến Haras.
Hỏi chiều dài của đường hầm là bao nhiêu?
Lưu ý: Không làm tròn trong khi đang tính toán. Làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
km
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?