If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 1: Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị

Tập xác định của hàm số

Với mỗi giá trị của biến số, ta thu được cho một giá trị hàm số tương ứng. Tập giá trị của hàm số là tập hợp các giá trị hàm số tương ứng với các giá trị của biến số thuộc tập xác định. Ví dụ, tập xác định của f(x)=x² là mọi số thực, và tập xác định của g(x)=1/x là mọi số thực ngoại trừ x=0. Ta cũng có thể xác định các hàm số có tập xác định nhỏ hơn.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video