If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 1: Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị

Xác định các giá trị thuộc tập xác định

Vấn đề

g(x)=8x
Xác định xem mỗi giá trị x sau có thuộc tập xác định của hàm g hay không.
Thuộc tập xác định
Không thuộc tập xác định
1
0
2