If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giới thiệu về nhị thức Newton

Nhị thức Newton cho chúng ta biết cách khai triển một biểu thức ở dạng (a+b)ⁿ, ví dụ, (x+y)⁷. Biểu thức có số mũ càng cao thì việc khai triển trực tiếp càng khó. Nhị thức Newton sẽ giúp ta biến đổi biểu thức một cách nhanh chóng và đơn giản hơn! Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video